FIBARO Universal Binary Sensor – Bộ chuyển đổi tín hiệu ngõ vào cho HC2/HCL FIBARO

Universal input là một cảm biến đa năng. Nó được dùng để nhận các tín hiệu từ các cảm biến khác và chuyển đổi thành tín hiệu mà HCL/HC2 có thể nhận biết được để xử lý.

Liên hệ

Thông tin mô tả


Bộ chuyển đổi tín hiệu ngõ vào cho HC2/HCL FIBARO là một cảm biến đa năng. Nó được dùng để nhận các tín hiệu từ các cảm biến khác và chuyển đổi thành
tín hiệu mà HCL/ HC2 có thể nhận biết được để xử lý.
Nhờ ngõ vào đa dụng này mà HCL/HC2 hầu như có thể đọc được mọi thông số từ ngôi nhà của bạn.
Thí dụ cảm biến khí độc, cảm biến độ ẩm, cảm biến nồng độ oxy, cảm biến nồng độ CO2, cảm biến độ ẩm trong đất, cảm
biến mưa…