FIBARO Roller Shutter 2 – Bộ điều khiển rèm FIBARO Roller Shutter 2

Bộ điều khiển rèm FIBARO cho phép bạn điều khiển rèm điện, mái hiên, cửa nhà để xe và cổng. Bộ điều khiển rèm FIBARO có thể kiểm soát bất kỳ thiết bị nào được hỗ trợ bởi một động cơ điện AC.

Liên hệ

Thông tin mô tả


  • Bộ điều khiển rèm FIBARO cho phép bạn điều khiển rèm điện, mái hiên, cửa nhà để xe và cổng. Bộ điều khiển rèm FIBARO có thể kiểm soát bất kỳ thiết bị nào có sử dụng động cơ điện AC.
  • Có thể điều khiển bằng các thiết bị FIBARO khác hoặc bất cứ thiết bị nào có kết nối Z-wave.
  • Cho phép theo dõi mức tiêu thụ năng lượng của động cơ.
  • Điều khiển và giám sát được vị trí của rèm.
  • Thiết bị chấp hành: Rờ le.
  • Bộ điều khiển rèm FIBARO tương thích với mọi công tắc chuyên dụng điều khiển rèm.